تعمیر ماشین ظرفشویی

درب ماشین ظرفشویی را باز کرده و محکم ببندید تا از درست بسته شدن آن مطمئن شوید.مطمئن شوید که سیم برق به پریز برق متصل باشد. بررسی کنید که برق وارد ماشین ظرفشویی میشود.اگر چراغ صفحه نمایش ماشین ظرفشویی روشن نمی شود فیوز را چک کنید.